November 21st, 2017 AAAA
EN
Tue 21 November 2017
Warszawa (PL)
 
2/-2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
4 4 3 2 9
Tue 21 November 2017
Praha (CZ)
 
2/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
6 5 9 11 12
Tue 21 November 2017
Bratislava (SK)
 
4/3°C
Sun Mon Tue Wed Thu
5 7 7 10 11
Tue 21 November 2017
Budapest (HU)
 
3/2°C
Sun Mon Tue Wed Thu
6 7 6 12 11
PolandCzechiaSlovakiaHungary

Slovenská republika prevezme od 1. júla 2010 predsedníctvo V4 
30. 6. 2010
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky informujú o ukončení maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) 30. júna 2010. Slovenská republika prevezme predsedníctvo V4 od 1. júla 2010 do 30. júna 2011. Počas maďarského predsedníctva štyri stredoeurópske krajiny úzko spolupracovali a úspešne implementovali program predsedníctva na r. 2009-2010 v oblasti zahraničnej a európskej politiky, ako aj odvetvových politík.

Mottom programu nadchádzajúceho slovenského predsedníctva, ktorý bude schválený na blížiacom sa oficiálnom summite predsedov vlád krajín V4 v Maďarsku, je: "Efektívny Vyšehrad - kontinuita, súdržnosť, solidarita a informovanosť". Hlavné priority programu slovenského predsedníctva sú zamerané na ďalšie posilňovanie užšej regionálnej spolupráce V4 v kľúčových oblastiach, akými sú energetická bezpečnosť, rozvoj infraštruktúry, hospodárska spolupráca a sociálna inklúzia Rómov, ako aj prezentácia spoločných podujatí V4 pri príležitosti 20. výročia Vyšehradskej skupiny, ktorá bola vytvorená 15. februára 1991. V4 bude pokračovať v realizácii svojich kľúčových zahraničnopolitických priorít a spoločných cieľov v rámci Európskej únie s osobitným zreteľom na regióny západného Balkánu a Východného partnerstva.
 
Zdroj: MZV SR
 

© 2006–2017, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 26,261