19. júna 2024 AAAA
EN
st 19 júna 2024
Warszawa (PL)
 
21/18°C
po ut st št pi
27 28 29 24 27
st 19 júna 2024
Praha (CZ)
 
24/15°C
po ut st št pi
28 30 29 29 31
st 19 júna 2024
Bratislava (SK)
 
24/18°C
po ut st št pi
27 30 31 29 31
st 19 júna 2024
Budapest (HU)
 
24/17°C
po ut st št pi
29 31 34 33 33
PolandCzechiaSlovakiaHungary


CZ_presidency_2023-2024

Official website of the Czech Republic

WOW-Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think VisegradVisegrad_Four_as_Viewed_by_the_PublicO Vyšehradskej skupine
Vyšehradská skupina je výrazom úsilia krajín stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko vždy boli súčasťou tej istej civilizácie založenej na rovnakých kultúrnych a intelektuálnych hodnotách a spoločných koreňoch náboženských tradícií, ktoré chcú uchovávať a ďalej posilňovať.
 
Všetky krajiny V4 sa usilovali o členstvo v Európskej únii, pričom svoju integráciu do EÚ chápali ako ďalší krok vpred v procese prekonávania umelých deliacich čiar v Európe prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Tento cieľ dosiahli roku 2004 (1. mája), keď sa všetky stali členmi EÚ.
 
Skupina V4 nevznikla ako alternatíva k úsiliu o celoeurópsku integráciu, ani sa nepokúša súťažiť s existujúcimi funkčnými európskymi štruktúrami. Jej aktivity nijakým spôsobom nesmerujú k izolácii alebo oslabeniu vzťahov s inými krajinami. Naopak, cieľom tejto skupiny je povzbudzovať optimálnu spolupráce so všetkými krajinami, najmä so svojimi susedmi. Jej najvyšším záujmom je demokratický rozvoj všetkých častí Európy.
 
Skupina V4 si želá prispieť k vybudovaniu európskej bezpečnostnej architektúry založenej na účinnej, funkčne komplementárnej a vzájomne posilňujúcej spolupráci a koordinácii v rámci existujúcich európskych a transatlantických inštitúcií. V záujme zachovania a podpory kultúrnej súdržnosti sa v rámci skupiny V4 zintenzívni vzájomné odovzdávanie hodnôt na úseku kultúry, vzdelávania, vedy a výmeny informácií.
 
Všetky aktivity Vyšehradskej skupiny sú zamerané na posilňovanie stability v stredoeurópskom regióne. Členské krajiny chápu svoju vzájomnú spoluprácu ako výzvu pre seba a jej úspech ako najlepší dôkaz svojej schopnosti integrovať sa aj do takých štruktúr,  ako je napríklad Európska únia. Dokumenty:

Vyšehradská deklarácia 1991 [.pdf]
1991 Visegrad Declaration
2004 Visegrad Declaration [.pdf]

© 2006–2023, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 28,773