February 6th, 2023 AAAA
EN
Mon 6 February 2023
Warszawa (PL)
 
-4/-13°C
Sat Sun Mon Tue Wed
-2 -5 -3 -1 -3
Mon 6 February 2023
Praha (CZ)
 
-5/-10°C
Sat Sun Mon Tue Wed
3 0 1 1 2
Mon 6 February 2023
Bratislava (SK)
 
-4/-7°C
Sat Sun Mon Tue Wed
3 -1 -1 0 1
Mon 6 February 2023
Budapest (HU)
 
-2/-8°C
Sat Sun Mon Tue Wed
5 0 1 2 3
PolandCzechiaSlovakiaHungary


logo-v4future-farebna-verzia

Official website of the Czech Republic

WOW-Hungary

Official website of Poland

Travel_In_Slovakia

International Visegrad Fund

Think VisegradVisegrad_Four_as_Viewed_by_the_Public3. prosince 1335 
Důstojnému a zbožnému muži, panu bratru Teodorikovi, velmistru Řádu bratří německého domu Panny Marie Jeruzalémské, svému drahému příteli, Jan z Boží milosti král český a hrabě lucemburský, s láskou, jež je vždy a ve všem plna náklonnosti! Vězte, že pobývajíce tři týdny u pana krále uherského, jsme, jak jsme jen mohli nejlépe, vyřešili záležitosti vaše i řádu, jak vám o tom mohli podat podrobnější zprávu vaši bratři, kteří byli s námi. Za prvé: pan král Polska je zavázán a povinen vám jménem svým a svých dědiců vyhotovit listinu na svědectví toho, že se zříká zemí kulmské a pomořanské a že bude s vámi do budoucna udržovat upřímné přátelství. A rovněž král uherský a my jsme povinni vystavit vám potvrzovací listinu o zmíněném zřeknutí se polského krále a o přátelské dohodě ustanovené mezi vámi. A rovněž král polský je povinen vám vystavit listinu, adresovanou panu papeži s žádostí, aby ráčil svou listinou potvrdit donaci, kterou vám a řádu dal on [polský král] a jeho předkové v záležitosti země kulmské a pomořanské. A rovněž je polský král povinen vydat vám svou listinu i získat listiny od biskupů a od jiných církevních a světských osob o tom, že za škody způsobené jim během minulé války jim vámi a vašimi se nebudou nijak mstít a že vás nepoženou ani před církevní, ani světský soud. A rovněž je polský král povinen získat vám listinu od uherského krále, v níž se zřekne jménem svým a svých dědiců řečeného Kulmska a Pomořanska, jelikož jeho žena je sestrou polského krále. Dáno pod naší pečetí v neděli, o které se zpívá "K Tobě [Hospodine] pozvedám [svou] duši" léta Páně tisíc tři sta třicet pět.
"3. prosince 1335" In: Rácz, György (ed.): Visegrád 1335. Bratislava, 2009, s. 157.

© 2006–2021, International Visegrad Fund.
   
Pageviews this month: 4,879